Digibank Odoo Version 11.0-20180122

Information about the Digibank instance of Odoo, the Open Source ERP.

Installed Applications

Quản lý bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Invoicing Management
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm trực tuyến
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận
Diễn đàn
Diễn đàn, Câu hỏi thường gặp, Hỏi&Đáp
Sự kiện trực tuyến
Publish Events and Manage Online Registrations on your Website