News & Expertise

Check out the latest news as well as expertise

News & Digibank blog

Xem tin tức mới nhất và tìm hiểu về các nhà lãnh đạo tư tưởng của chúng tôi

About Team

Chúng tôi là đại gia đình với các thành viên năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết, với 50% có bằng Tiến sỹ ở nước ngoài. Mọi người luôn sẵn sàng tạo ra các giá trị mới, luôn hướng về mục tiêu “BE EXCELLENT, GO GLOBAL”.

Tất cả thông tin luôn sẵn sàng cho tất cả mọi người. Liên hệ trực tiếp với mỗi team nếu bạn có nhu cầu lớn về thông tin.

Vui lòng đăng ký để truy cập đầy đủ vào cơ sở kiến thức cũng như nhận email và cập nhật thường xuyên về lĩnh vực ngân hàng số.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua  Group LinkedIn,  Fanpage LinkedIn


Tham khảo

Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo