Mong muốn tạo sự khác biệt?

Digibank đang tìm kiếm các thành viên cung cấp nội dung. 

Bạn có thấy thú vị với Digibank? Bạn có muốn đóng góp vào Digibank trong khi cải thiện CV của bạn với tư cách là chuyên gia của Digibank? nếu có, hãy trở thành một phóng viên tin tức ở Digibank.

Chúng tôi đang tìm kiếm những Nhà cung cấp nội dung trên khắp cả nước nhằm hỗ trợ sự phát triển của hoạt động cũng như phát triển digibank.vn ra toàn cầu .

 • Vai trò
 • Trở thành thành viên cung cấp nội dung trong thị trường bạn đã chọn 
 • Gửi bài viết về quan hệ đối tác Digibank, sản phẩm và phát triển Digitech xuất hiện trong phần Hoạt động trong Digibank trên website
 • Đề nghị một phần khách hàng cho lãnh đạo Digibank.
 • Trở thành đại diện của Digibank trong thị trường của bạn
 • Những lợi ích của bạn
 • Bổ sung vào lịch sử làm việc: Chuyên gia của Digibank trong thị trường của bạn
 • Tên bạn sẽ xuất hiện trực tiếp trong những bài viết bạn đóng góp
 • Viết các bài viết của khách mời sẽ được quảng bá trong cộng đồng của chúng tôi (bạn có cơ hội làm một bài mỗi năm - tùy thuộc vào đánh giá và phê duyệt biên tập).
 • Liên kết với thương hiệu Digibank và tiếp cận với nền tảng và khả năng cốt lõi.
 • Trở thành một phần của đội ngũ cốt lõi và toàn diện tại Digibank và cộng tác với những người cam kết hoàn toàn với việc chuyển đổi Digibank.
 • Theo thời gian, cùng với sự lớn mạnh, chúng tôi sẽ mang lại nhiều lợi ích và cơ hội hơn cho bạn
 • Bạn có thể đăng sự tham gia của bạn với Digibank trong hồ sơ của bạn và hồ sơ LinkedIn

Bạn sẽ là một phần của một doanh nghiệp ảo hiện đại với một đội ngũ quốc tế và vai trò là dựa trên kỹ thuật số để có thể được thực hiện bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào.

1. Yêu cầu thời gian làm việc tối thiểu?

Không có cam kết thời gian tối thiểu, nó phụ thuộc vào bạn tùy vào thời gian bạn cam kết. Thời gian đó có thể dao động từ vài giờ mỗi tháng trở lên.


2. Có cam kết lượng thông tin cung cấp không?

Hầu hết các thành viên cung cấp tin túc của chúng tôi là những chuyên gia bận rộn với công việc có đòi hỏi khắt khe, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng để làm cho vai trò của một thành viên cung cấp tin tức trở nên đáng giá phải nhắm đến   Tổng kết hoặc tóm tắt. (thông tin về sự đổi mới của Digibank trong thị trường bạn đã chọn) một cách thường xuyên. Tần suất của việc này có thể được bạn thảo luận trong quá trình lên máy bay, nhưng mỗi lần phải thực hiện một phần tư là tối thiểu, với nhiều NC của chúng tôi  thì bạn nên gửi thường xuyên hơn. Xem đoạn mã ví dụ ở  đâyvà nhiều ví dụ khác trong Hoạt động trong Digibank .


3. Có bất kỳ xung đột nào với công việc hiện tại của tôi không?

Không, các thành viên cung tấp tin tức của chúng tôi không được dự kiến tiết lộ bất kỳ thông tin thương mại nào từ doanh nghiệp khác mà họ đang làm việc.


4. Có phải vai trò này chỉ có trong một thị trường duy nhất không?

Không, chúng tôi có thể sẽ chỉ định nhiều hơn một người cung cấp tin tức - đặc biệt là ở các quốc gia lớn hơn


5. Có được trả công không?

Không, vai trò này dành cho những nguời tình nguyện đang quan tâm đến sự phát triển của ngân hàng số thông qua tư duy số hóa. Nhưng sẽ có những cơ hội để được trợ cấp từ việc hỗ trợ những nghiên cứu và đội ngũ tư vấn của Digibank.


6. Tôi sẽ làm việc với những ai?

Không có đường báo cáo chính thức, nhưng bạn sẽ liên lạc chặt chẽ với Nhà xuất bản & biên tập của Digibank (contact@digibank.vn), khi gửi nội dung của bạn.