Training Digibank

01/05/2018 00:00 đến 02/05/2018 19:00 (UTC)

--Digibank--

20
Free

Giúp mọi người hiểu rõ hơn về Digibank   

Tập hợp các chuyên gia hàng đầu, có hiểu biết rộng về Digitalbank, key-speaker là anh ABC, nổi tiếng trong lĩnh vực xyz sẽ chia sẻ cho chúng ta.

 

Digibank text and image block

Địa điểm

Visualize on Google Maps
Digibank
contact@digibank.vn

Thời gian

From 01/05/2018 00:00
To 02/05/2018 19:00

Tổ chức

Digibank
contact@digibank.vn

Social Stream