Tương lai của ngành kỹ thuật số với hệ thống chăm sóc sức khỏe

Detailed information from our survey can help healthcare organizations plan their next steps in the journey towards full digitization.

Việc áp dụng công nghệ thông tin trong các hệ thống chăm sóc sức khỏe

Vào những năm 1950, khi các tổ chức bắt đầu sử dụng công nghệ mới để tự động hóa các nhiệm vụ tiêu chuẩn hóa và lặp lại như kế toán và biên chế, các đối tượng chăm sóc sức khỏe và các bên liên quan khác cũng bắt đầu sử dụng công nghệ thông tin để xử lý một lượng lớn dữ liệu thống kê. 

Hai mươi năm sau, làn sóng thứ hai của việc áp dụng công nghệ thông tin đã đến. Nó đã làm hai điều:

+Giúp tích hợp các phần khác nhau của các quy trình cốt lõi (ví dụ như sản xuất và nhân sự) trong các tổ chức cá nhân, và nó hỗ trợ các quy trình B2B như quản lý chuỗi cung ứng cho các tổ chức khác nhau trong và ngoài ngành. 

+Tác động của nó đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của việc áp dụng công nghệ thông tin này đã mang lại ví dụ như thẻ y tế điện tử ở Đức. Nó cũng là một chất xúc tác cho Công nghệ thông tin sức khỏe về kinh tế và sức khỏe lâm sàng tại Hoa Kỳ - một nỗ lực để thúc đẩy việc áp dụng công nghệ thông tin y tế và Chương trình Quốc gia về công nghệ thông tin trong Dịch vụ Y tế Quốc gia tại Vương quốc Anh. Bất kể tác động trực tiếp của họ, các chương trình này đã giúp tạo ra một cơ sở hạ tầng quan trọng và mạnh mẽ chắc chắn sẽ hữu ích trong tương lai.

Digibank image and text block

Nhiều tổ chức trong khu vực tư nhân và công cộng chuyển sang làn sóng thứ ba của ứng dụng công nghệ thông tin - toàn bộ số hóa doanh nghiệp, bao gồm các sản phẩm kỹ thuật số, kênh và quy trình cũng như phân tích nâng cao cho phép tất cả mô hình hoạt động mới. Không còn giới hạn để giúp các tổ chức thực hiện một công việc nào đó tốt hơn hoặc hiệu quả hơn, công nghệ kỹ thuật số có khả năng ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của kinh doanh và cuộc sống riêng tư, cho phép lựa chọn thông minh hơn, dành nhiều thời gian hơn cho công việc mà họ cho là có giá trị. Làn sóng thứ ba của việc áp dụng công nghệ thông tin này sẽ như thế nào đối với những người chăm sóc sức khỏe?

Những người trong ngành y tế tương đối thành công và được hưởng lợi từ làn sóng đầu tiên và thứ hai của việc áp dụng công nghệ thông tin. Nhưng họ phải đấu tranh để quản lý các bên liên quan, các quy định và các mối quan tâm về quyền riêng tư cần thiết để xây dựng một hệ thống công nghệ thông tin chăm sóc sức khỏe tích hợp đầy đủ. 

Điều này một phần là do làn sóng đầu tiên và thứ hai của việc áp dụng công nghệ thông tin tập trung nhiều hơn vào các quy trình và ít hơn đối với nhu cầu của bệnh nhân. Tuy nhiên, các chương trình như mạng truyền thông N3 ở Anh và nền tảng viễn thông an toàn ở Đức đã tạo ra cơ sở hạ tầng mạnh mẽ có khả năng hỗ trợ làn sóng thứ ba của dịch vụ kỹ thuật số trong chăm sóc sức khỏe - nhưng chỉ khi các bên liên quan thực hiện các bước tiếp theo phù hợp.

Giờ đây các bệnh nhân trên khắp thế giới đã trở nên thoải mái hơn khi sử dụng mạng và dịch vụ kỹ thuật số, ngay cả đối với các vấn đề phức tạp và nhạy cảm như chăm sóc sức khỏe (website thành công DrEd, PatientsLikeMe và ZocDoc chỉ là ba ví dụ về xu hướng này), chúng tôi tin rằng đã đến lúc các hệ thống chăm sóc sức khỏe, người trả tiền và nhà cung cấp tập trung vào chiến lược kỹ thuật số của họ. Câu hỏi đặt ra là, họ nên bắt đầu từ đâu?

Các tổ chức đi tiên phong trong làn sóng số hóa thứ ba bắt đầu bằng cách cố gắng hiểu những gì khách hàng của họ thực sự muốn; sau đó họ xây dựng các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số ban đầu mở rộng các dịch vụ và cơ sở khách hàng của họ một cách có phương pháp. Mô hình này sẽ làm việc chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Thành công trong làn sóng kỹ thuật số thứ ba phụ thuộc rất nhiều vào việc hiểu được các yêu cầu của bệnh nhân trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nhưng nhiều chiến lược chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số vẫn được điều khiển bởi những phương thức truyền thống hoặc thông tin không còn đúng. Theo khảo sát từ hàng ngàn bệnh nhân từ các nhóm tuổi, quốc gia, giới tính và thu nhập có mức độ hiểu biết kỹ thuật số khác nhau. Nó cho thấy điều đáng ngạc nhiên về những gì mà bệnh nhân thực sự muốn, từ đó có thể giúp cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe bắt đầu cuộc hành trình hỗ trợ bệnh nhân kỹ thuật số của họ. 

Chúng tôi tin rằng ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe đang trên đỉnh của một làn sóng thứ ba vào việc áp dụng công nghệ thông tin. Và bây giờ là lúc để nó thâm nhập vào tất cả các chiến lược kỹ thuật số.