ĐƯA IT VÀO DỊCH VỤ CÔNG GIÚP NƯỚC ANH TIẾT KIỆM HƠN 100 NGÀN TỶ ĐỒNG SAU 3 NĂM.

(Tổ Quốc) -"Sinh sống ở Vương Quốc Anh đã lâu, nhưng chưa một lần tôi phải đến gặp một nhân viên nhà nước nào, ngoại trừ những lần làm thủ tục chụp hình lấy dấu vân tay.

Internet revolution has made 82% of UK adults online, making e-transactions in 2012, but e-Government services have not been as successful as expected. According to statistics, only 51% of people make extended car tax payments online, while 74% of Internet users to car insurance of private companies. Detailed survey results show that online transactions are 20 times cheaper than telephone transactions, 30 times higher than postage and 50 times cheaper than face-to-face meetings. direct. Shortly thereafter, the UK Government has devised three guiding principles for action: • Embed digital skills in the "genius" of government; Develop a culture that puts the needs of the people first and design services towards how the user performs, rather than how the government wants it.
"After three years of implementation, from 2012 to 2015, the UK government has saved £ 3.65 billion or VND108 trillion," said Dr. Man.


(Tổ Quốc) –“Sinh sống ở Vương Quốc Anh đã lâu, nhưng chưa một lần tôi phải đi đến gặp một nhân viên nhà nước nào, ngoại trừ những lần làm thủ tục chụp hình lấy dấu vân tay”- TS Bùi Mẫn hiện đang là Tư vấn chính, Công Ty Wood Group Plc., cho hay.

TS Bùi Mẫn từng nghiên cứu về lĩnh vực Công Chính tại Đại học Southampton – Anh Quốc và ông cho rằng, để làm được những điều trên, một trong những nguyên nhân chính nằm ở việc Vương quốc Anh đã đẩy mạnh phát triển chính phủ với các dịch vụ Chính phủ điện tử.

Dịch vụ trực tuyến: tư phân hút khách, Chính phủ “ế ẩm”

Lần giở lại những năm trước, sau khủng hoảng kinh tế, Chính phủ nước này chịu sức ép rất lớn về cắt giảm chi tiêu, cắt giảm nhân viên nhà nước, giảm nợ công.

Người dân và bản thân Chính phủ cũng có nhu cầu tinh giản các Dịch Vụ Công sao cho hiệu quả về thời gian và chi phí, cũng như minh bạch và dễ kiểm soát.

Cách mạng Internet đã khiến 82% người trưởng thành nước Anh đã lên mạng trực tuyến, thực hiện các giao dịch điện tử vào năm 2012, nhưng dịch vụ Chính phủ điện tử bước đầu lại không thành công như mong đợi.

Con số thống kê cho hay, chỉ có 51% người dân thực hiện gia hạn việc đóng thuế xe hơi bằng giao dịch trực tuyến, trong khi đó 74% người sử dụng Internet để bảo hiểm xe hơi của các công ty tư nhân.

Các kết quả khảo sát chi tiết cho thấy các giao dịch trực tuyến đã rẻ hơn 20 lần so với thực hiện giao dịch bằng điện thoại, gấp 30 lần so với việc đóng tiền qua bưu điện và rẻ hơn 50 lần so với mặt gặp mặt trực tiếp.

Ngay sau đó, Chính phủ Vương quốc Anh đã đề ra ba phương châm để hành động: Nhúng kỹ năng số vào“ gien” của tổ chức chính phủ; Phát triển văn hóa trong đó đặt nhu cầu của nhân dân lên trên hết và thiết kế các dịch vụ hướng đến cách người sử dụng thực hiện tiện lợi như thế nào, hơn là việc chính phủ muốn nó như thế nào.

Chính phủ Anh đặt ra mục tiêu tiết kiệm 1.7-1.8 tỷ Bảng Anh mỗi năm sau khi đưa các Dịch vụ diện tử vào sử dụng.

Sau 3 năm, nước Anh tiết kiệm được hơn 3.6 tỷ bảng Anh

Sau đó, một cổng thông tin duy nhất: www.gov.uk được hoàn tất và chuyển chuyển các thông tin từ các trang web khác sang trang web www.gov.uk.

Đồng thời, hàng loạt các hành động khác như phát triển khả năng số hoá cho tất cả các dịch vụ dân sự; Cải thiện sự lãnh đạo kỹ thuật số của các phòng ban; Các dịch vụ điện tử được thiết kế và hoàn toàn làm mới cho các phòng ban, nếu có số giao dịch trên 100,000 giao dịch cho mỗi năm; Thiết kế lại các dịch vụ giao dịch để đáp ứng tiêu chuẩn dịch vụ theo tiêu chuẩn kỹ thuật số mới; Khuyến khích làm tăng nhanh số người sử dụng các dịch vụ trực tuyến; Hỗ trợ những người chưa có điều kiện tiếp cận dịch vụ trực tuyến…

Bảy bộ được chú trọng phát triển dịch vụ điện tử, đây cũng là các bộ có phần lớn các giao dịch của chính quyền trung ương đó là: Bộ Thuế và Hải quan, Bộ Giao Thông, vận tải; Bộ Lao động và Hưu trí; Bộ Tư pháp; Bộ Cải cách kinh doanh và Kỹ năng; Bộ Môi trường thực phẩm và Nông thôn và Bộ Nội Vụ.

Theo TS Mẫn, người dân sống tại Vương Quốc Anh trong 10 năm trở lại đây có thể dễ dàng đóng các chi phí thuế xe, mua bản quyền truyền hình, đóng thuế công ích, cũng như các nghĩa vụ về thuế, lương hưu, nộp phạt, đơn xin học, v.v…thông qua các dịch vụ điện tử của nhà nước chỉ bằng các nhấp chuột.

Các giao dịch hoàn toàn có thể được thiết lập tự động thanh toán thường niên, quí hoặc tháng.

Các thông tin về pháp luật, các thủ tục hành chính, các mẫu đơn, các chính sách và thông tin của chính phủ đều được công khai và dễ dàng truy cập tại trang web www.gov.uk.

“Sau 3 năm thực hiện, từ 2012 đến năm 2015, chính phủ Vương Quốc Anh đã tiết kiệm được 3.65 tỷ bảng Anh, tương đương 108 ngàn tỷ đồng Việt Nam”- TS Mẫn cho biết./


Nguồn: http://toquoc.vn/Thoi_su/dua-it-vao-dich-vu-cong-giup-nuoc-anh-tiet-kiem-hon-100-ngan-ty-dong-sau-3-nam-260032.html