Thai central bank kicks off digital currency project

Ngân hàng Trung ương Thái Lan vừa khởi động một dự án với R3 và tám ngân hàng khác cho việc phát triển tiền điện tử (CBDC) để sử dụng trong thanh toán hàng hóa trong nước.

Dự án được tiết lộ đầu tiên trong một bài phát biểu của Thống đóc ngân hàng Trung ương Veerathai Santiprabhob tại một sự kiện công nghiệp ở Singapore vào tháng 6.

"Như những ngân hàng trung ương khác, mục đích của chúng tôi không phải là đưa CBDC vào sử dụng liền, mà để khám phá tiềm năng và ý nghĩa của nó trong các hoạt động văn phòng," Santiprabhob cho hay. "Những nỗ lực này sẽ mở đường cho các giao dịch và xác thực nhanh hơn và rẻ hơn do ít các quá trình trung gian hơn so với các hệ thống bây giờ."

Dự án được mang tên Inthanon, dự án sẽ đòi hỏi phát triển một mẫu kiểm chứng cho việc sửu đụng tiền điện tử khắp nền tảng Corda của R3.

Dự kiến hoàn thành trong 4 tháng đầu năm 2019, dự án sẽ kết hợp các chức năng thanh toán chính như cơ chế tiết kiệm thanh toán và quản lý rủi ro trong thiết kế và xây dựng.

Ngân hàng cho biết: "Xây dựng dựa trên những phát hiện và kết quả của Giai đoạn 1, những thành viên của dự án nhắm tới phát triển hơn nữa khả năng của nguyên mẫu, nhiều chức năng hơn như cho phép bên thứ ba chuyển tiền và chuyển tiền ngoài quốc gia."

Nổ lực của ngân hàng Trung ương Thái Lan là một phần của kế hoạch lớn hơn về các ứng dụng trong khu vực tư nhân và công cộng hiện đang được tiến hành trong nước. Mười bốn ngân hàng trong nước hạt động cùng với bảy doanh nghiệp hàng đầu và các doanh nghiệp nhà nước, dự kiến sẽ giới thiệu một dự án sẵn sàng đưa vào hoạt động, cung cấp các phương thức bảo lãnh dựa trên blockchain trong nửa cuối năm nay.

Các dự án khác liên quan đến blockchain bao gồm phát hành trái phiếu trực tuyến, giúp giảm việc phân bổ trái phiếu xuống đáng kể cho các nhà đầu tư bán lẻ từ 15 ngày thành 2 ngày, cũng như tạo thêm sự linh hoạt cho các tổ chức phát hảnh trái phiếu.

"Chứng minh tính thực tiễn của dự án sắp hoàn thành, và dự kiến sẽ đưa vào thực tiễn trong tương lai gần". Santiprabhob nói.


---------------------------------------------------------------------------


The initiative was first revealed in a speech given by Central Bank governor Veerathai Santiprabhob at an industry event in Singapore in June.

"Like other central banks, our goal is not to immediately bring CBDC into use, but rather to explore its potential and implications for back office operations," says Santiprabhob. "These efforts should pave way for faster and cheaper transaction and validation due to less intermediation process needed compared to the current systems."

Dubbed Project Inthanon, the exploratory pilot will entail the development of a proof-of-concept prototype for the use of the central bank-backed currency across R3's Corda platform.

Slated for completion in Q1 2019, the project will incorporate key payment functionalities such as a liquidity-saving mechanism and risk management into the design and build.

States the Bank: "Building upon the findings and outcomes from Phase 1, the project participants aim to further develop the capabilities of the prototype for broader functions including third party funds transfer and cross-border funds transfer."

The Thai Central bank's efforts are part of a wider programme of private and public sector applications currently underway in the country. Fourteen of the country's banks operating in conjunction with seven leading businesses and state-owned enterprises are expected to introduce a production-ready project to offer blockchain-based letters of guarantee in the second half of the year.

Other blockchain related projects in the pipeline include scriptless bond issuance which would significantly speed up saving bond allocation to retail investors from 15 days to two days, as well as granting more flexibility for bond issuers.

"The proof-of-concept of this project is almost complete, and production is expected to begin in the very near future," says Santiprabhob.

Theo finextra.com