Google rebrands Indian payments app Tez ahead of global expansion

Google đang tạo mới và phát triển ứng dụng thanh toán của Ấn Độ - Tez, trước tiến độ nhằm tung sản phẩm ra các quốc gia khác.

Tez được ra mắt vào tháng 9 nawmg ngoái, ứng dụng sử dụng giao diện thanh toán tích hợp của Ấn Độ, cho phép người dùng điện thoại thông minh gửi tiền cho nhau và thanh toán hàng hóa, dịch vụ ngoại tuyến lẫn trực tuyến.

Ứng dụng được hơn 22 triệu người và doanh nghiệp sử dụng, đem lại lợi nhuận trên 30 tỷ đô la với hơn 750 triệu lược giao dịch.

Tez hiện đang được đổi tên thành Google Pay, đặt ngang hàng với các dịch vụ thanh toán mà Google cung cấp ở các quốc gia khác trước kế hoạch nhằm đưa dịch vụ này đến những địa điểm mới.

"Chúng tôi hiểu khi chúng tôi đóng góp cho Ấn Độ, chúng tôi đóng góp cho thế giới, và chúng tôi tin rằng nhiều sáng kiến và tính năng chúng tôi đã tiên phong với Tez sẽ xuất hiện trên toàn cầu.

"Thế giới chắc hẳn đã chú ý đến thành công trong thanh toán kỹ thuật số ở Ấn Độ và các khoản đầu tư toàn bộ của chúng tôi ở đây với Tez. Nhiều chính phủ hiện yêu cầu chúng tôi làm việc với họ để mang lại những cải tiến trong thanh toán kỹ thuật số tương tự cho quốc gia của họ".

Trong khi đó, Google đang làm việc với các ngân hàng như HDFC và Icici để cung cấp các khoản vay tức thì cho người dùng từ bên trong ứng dụng, nhiều thương gia cũng đăng ký để thanh toán.


------------------------------------------------------------------------------


Launched last September, Tez utilises India's Unified Payments Interface to enable smartphone users to send money to each other and pay for goods and services both offline and online.

The app has been used by over 22 million people and businesses to make over 750 million transactions that are collectively worth over $30 billion annually.

Tez is now being rebranded as Google Pay, bringing it in line with the payment services Google offers in other countries ahead of plans to take the Indian service to new places.

Caesar Sengupta GM, Payments and Next Billion Users Initiative, Google, says: "We have learnt that when we build for India, we build for the world, and we believe that many of the innovations and features we have pioneered with Tez will work globally.

"The world has certainly taken notice of India’s digital payments success and our deep investments here with Tez. Many governments are asking us to work with them to bring similar digital payments innovations to their countries."

Meanwhile, Google is working with banks such as HDFC and Icici to provide instant loans to users from within the app, while more merchants are also being signed up to accept payments.

Theo finextra.com