Coinbase acquired Distributed Systems to invest on digital identity

Coinbase, tổ chức trao đổi tiền điện tử, thông báo mua lại Distributed Systems vào thứ tư (15/08), đấy là công ty đang phát triển giải pháp nhận dạng phân tán. Mục tiêu để tìm giải pháp sáng tạo để xác thực và xác minh danh tính.

"Công nghệ blockchain trong tiền điện tử có sức mạnh để cung cấp một cách thưc mới để chúng ta có thể 'xác minh' danh tính mọi nơi khi truy cập Internet, cảm thấy an toàn hơn khi giao tiếp với người khác và mở cánh cửa tới các trải nghiệm yêu cầu sự tin cậy," theo blog của Coinbase. "Chúng ta cần phải thận trọng về cách thức và nơi dể áp dụng công nghệ này. Chúng ta sẽ có những câu hỏi mới để trả lời cho tính ẩn danh, sự riêng tư và mức độ thường xuyên của các phần nhỏ trong danh tính của chúng ta. Nhưng cuối cùng thì danh tính trực tuyến phân tán sẽ chuyển đổi mối quan hệ của mọi người với công nghệ."

Theo Coinbase, với nghiên cứu của Distributed Systems về Clear Protocol và GraphQL, đội ngủ đã "nhúng tay vào chi tiết kỹ thuật về sử dụng blockchain để cải thiện cách danh tính đại diện cho sản phẩm kỹ thuật số." và ghi chú lại rằng "Các hệ thống danh tính phân tán đại diện cho sự thay đổi mối quan hệ của chúng ta với công nghệ."

Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Business Insider báo cáo rằng David Marcus, người đứng đầu dự án blockchain của Facebook, sẽ rời khỏi ban điều hành Coinbase. Theo báo cáo, giám đốc điều hành này Facebook, người đã tham gia hội đồng quản trị kể từ tháng 12 năm 2017, đã bước xuống để không có bất kỳ xung đột lợi ích nào. Người phát ngôn từ Coinbase không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

“Vì nhóm blockchain mới tôi đang thiết lập tại Facebook, nên việc từ chức khỏi vị trí ban điều hành Coinbase làành quyết định thích hợp,” Marcus nói trong một tuyên bố, cung cấp cho Business Insider bởi đại diện từ phía Facebook. Trong khi đó, trong một tuyên bố riêng biệt, cho biết Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong cảm ơn Marcus, nói rằng ông đã cung cấp "quan điểm và những cố vấn rất giá trị".


-----------------------------------------------------------------------------------------------


“Blockchain technology that powers cryptocurrencies offer[s] a new way to let us all be ‘verified’ everywhere we go on the internet, feeling safer about our interactions with others and opening the door to the experiences that require trust,” wrote Coinbase in the blog post. “We’ll need to be deliberate about how and where we apply this technology. We’re going to have new questions to answer about anonymity, privacy and how permanent the different pieces of our identity should be. But, ultimately, decentralizing online identities will transform our relationship with technology.”

According to Coinbase, with Distributed Systems’ work on the Clear Protocol and GraphQL, the team has “gotten their hands dirty in the technical detail of using blockchains to improve how identities mesh with digital products.” It noted that “decentralized identity systems represent a transformative shift in our relationship with technology.”

The announcement comes just days after Business Insider reported that David Marcus, the head of Facebook’s blockchain project, is leaving the board of Coinbase. According to the report, the Facebook executive, who has been on the board since December of 2017, is stepping down so that there aren’t any conflicts of interest. The spokesperson from Coinbase did not provide further elaboration, noted Business Insider.

“Because of the new group I’m setting up at Facebook around blockchain, I’ve decided it was appropriate for me to resign from the Coinbase board,” Marcus said in a statement, provided to Business Insider by a Facebook representative. Meanwhile, in a separate statement, the report said that Coinbase Chief Executive Brian Armstrong thanked Marcus, saying he provided “valuable perspective and mentorship.”

Theo pymnts.com