CẬP NHẬP ĐẦU SỐ ĐIỆN THOẠI TẠI NGÂN HÀNG NHƯ THẾ NÀO?

Hầu hết các ngân hàng đều cung cấp phương thức cập nhập online, khách hàng không cần phải đến trực tiếp quầy giao dịch để chuyển đổi.

Many big banks such as Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, ACB, MB, Sacombank, etc. have given specific instructions to help customers update their phone numbers after changing the 11-digit to 10-digit phone number. It allows customers to update without directly to the counter, can be made online by SMS, Internet Banking, Mobile Banking, ...

Updating phone numbers at banks is very important as most banks note after 15/11 will stop services for account holders have not converted, customers will not receive information. Message from bank balance fluctuations.

However, some other banks, such as PVcombank and LienVietPostBank, also have an option to automatically update customers. According to PVcombank, in case customers can not go to PVcomBank's branches and transaction offices to convert phone numbers, after November 15, 2015, PVcombank will automatically convert numbers according to regulations. regulations.

______________________________________________________________________________


Nhiều ngân hàng lớn như Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, ACB, MB, Sacombank, ...đã có hướng dẫn cụ thể giúp khách hàng cập nhật số điện thoại sau khi đổi SIM điện thoại 11 số sang 10 số.Hầu hết đều cho phép khách hàng cập nhật mà không cần trực tiếp đến quầy giao dịch, có thể thực hiện online bằng tin nhắn SMS, Internet Banking, Mobile Banking,...

Việc cập nhật thay đổi số điện thoại tại các ngân hàng là hết sức quan trọng vì đa số các nhà băng lưu ý sau 15/11 sẽ dừng các dịch vụ đối với chủ tài khoản chưa chuyển đổi, khách hàng sẽ không nhận được tin nhắn biến động số dư từ ngân hàng. 

Tuy nhiên, một số ngân hàng khác như PVcombank và LienVietPostBank còn có thêm phương án tự động cập nhật cho khách hàng. PVcombank cho biết, trong trường hợp khách hàng không thể đến các chi nhánh, điểm giao dịch của PVcomBank để thực hiện chuyển đổi số điện thoại thì sau ngày 15/11/2018, PVcomBank sẽ tự động thực hiện chuyển đổi số theo đúng quy định. 

Còn LienVietPostBank sẽ thực hiện cập nhật tự động luôn trên hệ thống của ngân hàng các số điện thoại 11 số mà khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ tại LienVietPostBank sang 10 số, thời gian từ 15/9 đến hết 14/11. 


Nguồn: cafef.vn