Digital identity crucial to access social services

Tổng giám đốc của Ủy ban quản lý danh tính quốc gia (NIMC), Engr. Aliyu Aziz, nhận định, danh tính số như một yếu tố quan trọng cho các cá nhân truy cập các lợi ích xã hội bao gồm cả trợ cấp và quyền lợi

Theo ông Engr. Aziz, từ khi Cơ quan công cộng và khu vực yêu cầu chứng minh nhân thân như điều kiện tiên quyết để cung cấp dịch vụ do cá nhân, không chứng minh được danh tính là rào cản chính ngăn cản mọi người tiếp cận phúc lợi xã hội.

Ông tiết lộ điều này trong một bài phát biểu có tựa đề 'Áp dụng Kỹ thuật số: Cơ hội, Thách thưc, Chiến lược' mà ông đã trình bày tại hội nghị thường niên lần thứ 27 của Hiệp hội Khoa học máy tính Nigeria, tại Ibadan hôm thứ Ba.

"Bất lực khi chứng minh danh tính là một trong những rào cản lớn nhất ngăn sự tiếp nhận các lợi ích, trợ cấp, các quyền cơ bản và cũng như các quyền lợi," ông nói thêm "không biết ai là ai, không chính phủ nào hay khu vực tư nhân nào có thể cung cấp các dịch vụ quan trọng như mạng lưới an toàn xã hội, bầu cử, nông nghiệp, lương hưu hay giáo dục."

Ông cũng cho biết "Danh tính là tiền đề cho các quá trình phát triển kinh tế, xã hôi, chính trị," bởi vì "nhận diện tốt hoạt động song song với việc sử dụng Internet, thanh toán và kỹ năng sẽ làm cho nền kinh tế số sôi nổi hơn"


-----------------------------------------------------------------------------


According to Engr. Aziz, since public and private sector agencies, require proof of identity as a prerequisite for providing services to individuals, failure to prove identity forms a major barrier barring people from accessing social benefits.

He disclosed this in a keynote paper entitled ‘Digital Inclusion: Opportunities, Challenges and Strategies’ which he presented at the 27th annual conference of the Nigeria Computer Society, in Ibadan on Tuesday, a statement from the commission said yesterday.

“Inability to prove identity is one of the biggest barriers preventing access to benefits, subsidies, exercise of basic rights as well as claiming entitlements,” he said, adding that “without knowing who the people are, no government or private sector will be able to effectively deliver important services such as social safety net, elections, agriculture, pension, and education, among others.’’

Engr. Aziz, also said “Identity is a pre-requisite for a country’s economic, social and political progress and development,” because “good identification works hand-in-hand with greater use of internet, payments, and skills for a vibrant digital economy.”

Theo dailytrust.com.ng