Future Insurance

 

Bill Nguyen
tháng 9 2018

Insurer's cybersecurity improves despite more attacks

Các công ty bảo hiểm chống được 78% số lượng tấn công mạng trong năm ngoái, tăng so với con số 70% của năm trước đó, theo bản khảo sát gần đây của Accenture từ 33 nhà bảo hiểm, "Bảo đảm tương lai: Thực trạng của việc chống tấn công mạng trong bảo hiểm"

 

Administrator
tháng 9 2018

insurance healthcare market in 2018-2019

Ngành bảo hiểm toàn cầu sẽ tăng trưởng mạnh hơn nền kinh tế toàn cầu vào năm 2018 và 2019. Năm nay và năm tới, chúng tôi dự kiến phí bảo hiểm toàn cầu sẽ tăng hơn 460 tỷ Euro.

 

Administrator
tháng 7 2018

DIGITAL INSURANCE: TOÀN CẢNH CHÂU Á.

Châu Á là một thị trường bảo hiểm ngày càng hấp dẫn sẵn sàng để tạo ra một tác động lớn hơn trên thị trường thế giới với việc áp dụng chiến lược kỹ thuật số

 

Administrator
tháng 6 2018

CÁCH NHÀ KHAI THÁC MẠNG DI ĐỘNG CÓ THỂ GIÚP QUY MÔ CÔNG TY KHỞI NGHIỆP FINTECH

Các công ty viễn thông, lưu trữ dữ liệu thuê bao và tin cậy được xây dựng trong nhiều thập kỷ, có thể có ích trong những khắc quan trọng nhất trong hành trình khách hàng có thể thực hiện hoặc phá vỡ dịch vụ khởi động - đăng ký, đăng nhập, thanh toán và KYC

 

Administrator
tháng 6 2018

BẢO HIỂM 2030 - TÁC ĐỘNG CỦA AI ĐỐI VỚI TƯƠNG LAI CỦA BẢO HIỂM

Ngành công nghiệp đang trên bờ vực của sự thay đổi -  Công Nghệ. Tập trung vào bốn lĩnh vực có thể định vị các nhà dịch vụ để nắm lấy sự thay đổi này.