Joyce Truong
tháng 8 2020

Dẫn đầu một Châu Á đổi mới tài chính với Ngân hàng mở (OPEN BANKINg)

Ngân hàng mở (Open Banking) là một trong những đổi mới quan trọng nhất đối với các dịch vụ tài chính tiêu dùng trên toàn thế giới, giúp tăng cường kết nối giữa các ngân hàng, fintech và các phân khúc tài chính khác. Điều này giúp cải thiện sự cạnh tranh của các nhóm ngành trên cũng như gia tăng khả năng tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm và dịch vụ tài chính khác.