Joyce Truong
tháng 5 2020

TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN SỰ THAY ĐỔI VÀ ĐỊNH HÌNH CỦA NGÂN HÀNG SỐ

Đại dịch COVID-19 đã gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ đến sức khỏe con người mà còn gây thiệt hại đến nền kinh tế thế giới. Đặc biệt, tài chính - ngân hàng vốn là lĩnh vực chứa đựng nhiều rủi ro nhưng lại là một trong số ít những ngành trọng yếu có khả năng ảnh hưởng đến các nhóm ngành khác cũng như vận hành nền kinh tế. Khi khủng hoảng xuất hiện, các ngân hàng và tổ chức tài chính cần phải hành động với nhiều giải pháp khác nhau nhằm bảo vệ nhân viên, khách hàng, chuỗi cung ứng và hiệu quả tài chính để đối phó với đại dịch này cũng như thay đổi hành vi của khách hàng sau khi đại dịch kết thúc.

 

Joyce Truong
tháng 2 2020

Rủi ro khi sử dụng ví điện tử và cách hạn chế

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, ví điện tử đang dần trở thành một lựa chọn tối ưu đối với nhiều người nhằm giảm thiểu việc sử dụng tiền mặt. Tuy nhiên, sự tiện lợi bao giờ cũng đi kèm với những rủi ro mà người dùng có thể phải đối mặt khi sử dụng ví điện tử.

 

Joyce Truong
tháng 1 2020

Which keys pave the way for the evolving digital banking system?

The development of digital banking system in Vietnam has become the top concern for many large banks across the country, and this is also one of the first steps in implementing the digitalization of banking activities to bring the best user experience.

 

Joyce Truong
tháng 1 2020

Chìa khóa nào mở cửa hệ thống ngân hàng số phát triển?

Hiện nay, phát triển hệ thống ngân hàng số ở Việt Nam đã và đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều ngân hàng lớn trên cả nước, đồng thời đây cũng là một trong những bước đi đầu tiên trong việc thực hiện số hoá các hoạt động ngân hàng nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.