Joyce Truong
tháng 8 2020

Dẫn đầu một Châu Á đổi mới tài chính với Ngân hàng mở (OPEN BANKINg)

Ngân hàng mở (Open Banking) là một trong những đổi mới quan trọng nhất đối với các dịch vụ tài chính tiêu dùng trên toàn thế giới, giúp tăng cường kết nối giữa các ngân hàng, fintech và các phân khúc tài chính khác. Điều này giúp cải thiện sự cạnh tranh của các nhóm ngành trên cũng như gia tăng khả năng tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm và dịch vụ tài chính khác.

 

Gwendolyn Nguyen
tháng 4 2020

Đón đầu xu hướng của quá trình chuyển đổi ngân hàng số - eKYC

Công nghệ được xem là nền tảng cho lợi thế cạnh tranh mới khi kinh tế số phát triển, vậy nên số hóa ngành Ngân hàng đang là mục tiêu trọng điểm của Chính phủ Việt Nam. Mặc dù tốc độ chuyển đối số trong lĩnh vực này là khá nhanh tuy nhiên vướng mắc về hành lang pháp lý đang chưa đủ khiến các Ngân hàng chưa thể áp dụng công nghệ, quy trình mới. Khẳng định của Chính phủ về việc chuẩn bị cho phép định danh số khách hàng chính là điểm sáng, tháo gỡ những vướng mắc lớn nhất trong quá trình chuyển đổi số này.

 

Gwendolyn Nguyen
tháng 3 2020

Quy định về xác thưc nhiều yếu tố đối với thanh toán điện tử tại các quốc gia

Vấn đề bảo mật dữ liệu tài khoản và thông tin cá nhân của người dùng càng ngày càng được coi trọng, tận dụng hệ thống quy định của các quốc gia phát triển trên thế giới, Việt Nam dần đã và đang tạo nên hệ thống pháp lý cho mình để yêu cầu bắt buộc sử dụng phương thức xác thực nhiều yếu tố trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

 

Joyce Truong
tháng 1 2020

Which keys pave the way for the evolving digital banking system?

The development of digital banking system in Vietnam has become the top concern for many large banks across the country, and this is also one of the first steps in implementing the digitalization of banking activities to bring the best user experience.

 

Joyce Truong
tháng 1 2020

Chìa khóa nào mở cửa hệ thống ngân hàng số phát triển?

Hiện nay, phát triển hệ thống ngân hàng số ở Việt Nam đã và đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều ngân hàng lớn trên cả nước, đồng thời đây cũng là một trong những bước đi đầu tiên trong việc thực hiện số hoá các hoạt động ngân hàng nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.