PSD2 - chỉ thị sẽ làm thay đổi ngân hàng

2018 is set to be a game-changing year for retail banking. As the PSD2 (Revised Payment Service Directive) becomes implemented, banks' monopoly on their customer's account information and payment services is about to disappear. The new EU directive opens the door to any company interested in eating a bank's lunch.

Nói ngắn gọn, PSD2 cho phép khách hàng của các ngân hàng, từ người tiêu dùng cho tới doanh nghiệp, sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để quản lý tài chính của họ. Trong tương lai gần, bạn có thể sử dụng Facebook hoặc Google để thanh toán hóa đơn, chuyển tiền từ người dùng sang người dùng và phân tích chi tiêu của bạn, và an tâm là tiền được chuyển vào tài khoản của bạn một cách an toàn. Tuy nhiên, các ngân hàng có nghĩa vụ cung cấp cho các nhà cung cấp bên thứ ba này quyền truy cập vào tài khoản của khách hàng thông qua API mở (giao diện chương trình ứng dụng). Điều này sẽ cho phép các bên thứ ba xây dựng các dịch vụ tài chính dựa trên dữ liệu và cơ sở hạ tầng của ngân hàng.

Ngân hàng sẽ không còn chỉ cạnh tranh với ngân hàng, mà tất cả những ai cung cấp các dịch vụ tài chính. PSD2 về cơ bản sẽ thay đổi chuỗi giá trị thanh toán, các mô hình kinh doanh có lợi nhuận và kỳ vọng của khách hàng. Thông qua chỉ thị, Ủy ban châu Âu hướng tới cải thiện sự đổi mới, tăng cường bảo vệ người tiêu dùng và cải thiện an ninh  thanh toán qua internet và truy cập tài khoản trong EU và EEA. PSD2 còn giới thiệu hai người chơi mới cho cảnh quan tài chính: PISP và AISP. AISP (Nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài khoản) là nhà cung cấp dịch vụ có quyền truy cập vào thông tin tài khoản của khách hàng ngân hàng. Các dịch vụ này có thể phân tích thói quen chi tiêu của người dùng hoặc tổng hợp thông tin tài khoản của người dùng từ một số ngân hàng vào thông tin tổng quan. PISP (Nhà cung cấp dịch vụ khởi tạo thanh toán) là nhà cung cấp dịch vụ thực hiện thanh toán thay mặt cho người dùng. Chuyển khoản người dùng vơi người dùng và thanh toán hóa đơn là các dịch vụ PISP mà chúng ta có thể thấy khi PSD2 được triển khai.

Đối với các ngân hàng, PSD2 đặt ra những thách thức kinh tế đáng kể. Chi phí CNTT dự kiến ​​sẽ tăng do các yêu cầu bảo mật mới và việc mở các API. Ngoài ra, 9% doanh thu thanh toán bán lẻ được dự đoán sẽ bị do các dịch vụ PISP vào năm 2020. Và, khi các ngân hàng không tiếp quản sự tương tác của khách hàng, các ngân hàng có thể thấy khó có thể phân biệt bản thân trên thị trường cho vay.

Điều này, với sự thay đổi kỳ vọng của khách hàng và sự phát triển của số hóa, có thể là lý do tại sao ngày nay chúng ta chứng kiến ​​ngày càng nhiều ngân hàng cộng tác với các công ty công nghệ tài chính (fintechs) thử nghiệm APIs của họ, tập trung vào trọng tâm khách hàng và thiết lập các phòng thí nghiệm đổi mới. Các ngân hàng phải chuẩn bị và phát huy hết khả năng cần thiết để đạt được những lợi thế cạnh tranh cho bối cảnh tài chính tương lai.

Source: evry.com