Phát hiện chi sai gần 100 tỷ đồng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Through the inspection, the Social Insurance of Vietnam has discovered wrongly the social insurance (social insurance), health insurance (insurance), unemployment insurance up to nearly 100 billion, of which 90% It is wrong to stipulate health insurance.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, qua thanh tra, kiểm tra trong 8 tháng, cơ quan BHXH đã phát hiện số tiền hưởng BHXH sai phải thu hồi về quỹ là 3,92 tỷ đồng, số tiền hưởng bảo hiểm thất nghiệp sai là 2,67 tỷ đồng. Đặc biệt, số tiền chi sai quy định về bảo hiểm y tế lên tới hơn 92,57 tỷ đồng.

Đặc biệt, quá trình thanh tra các doanh nghiệp nợ BHXH, khi có quyết định thanh tra số tiền nợ BHXH là 1,57 tỷ đồng nhưng ngay trong quá trình thanh tra, kết luận các doanh nghiệp này đã nộp lại hơn 823 triệu đồng, chiếm tới hơn 50% số nợ.

Tính đến hết tháng 8, cơ quan BHXH đã thanh tra được tổng số 11.756 đơn vị sử dung lao động. Qua thanh tra, kiểm tra đã ban hành 492 quyết định xử phạt hành chính, lập biên bản vi phạm hành chính 550 đơn vị. Số tiến xử phạt vi phạm hành chính lên tới 17,34 tỷ đồng, trong đó đã thu được 3,47 tỷ đồng.

Thanh tra cũng đã phát hiện có tới hơn 30.600 người lao động đóng thiếu bảo hiểm, số tiền truy đó thiếu mức quy định lên tới hơn 34,3 tỷ đồng.

Lãnh đạo BHXH Việt Nam khẳng định, từ nay đến cuối năm, BHXH sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm tra, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT; tăng cường thực hiện giám định điện tử tại tất cả các cơ sở KCB BHYT, kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất, đặc biệt tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT; kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.