Cơ hội nghề nghiệp

TIN TỨC TUYỂN DỤNG

Khám phá cơ hội việc làm mới nhất của chúng tôi

Digibank.vn là một diễn đàn và cộng đồng trực tuyến dành cho các chuyên gia quan tâm đến ngân hàng trên toàn thế giới. Chúng tôi cung cấp nội dung và thông tin miễn phí về tác động của tư duy kỹ thuật số và công nghệ đến ngành bảo hiểm. Chúng tôi có các đối tác tại Châu Á, Châu Âu và Châu Phi để giúp chúng tôi phát triển Digibank.vn tại các khu vực này và chúng tôi hiện đang tìm kiếm thêm thành viên trong nhóm để tham gia vào hoạt động kinh doanh ngày càng tăng của chúng tôi.

Bạn có thể xem tất cả các cơ hội hiện tại của chúng tôi bên dưới, nhấp vào liên kết để biết thêm chi tiết về từng cơ hội.


Miêu tả

Có khả năng phân tích và sản xuất các báo cáo bằng văn bản về tác động của công nghệ đối với ngành ngân hàng?

Hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm các nhà phân tích nghiên cứu Junior để làm việc trên một liên doanh mới trong không gian Digibank.vn. Nếu bạn là một nhà phân tích giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính tìm kiếm cơ hội mới trong không gian Digibank.vn, hãy liên lạc!